วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เบอร์ FBT TV LG ที่ใช้ในเครื่องจริง

Brand     Model              chassis            Flyback                         เบอร์แทน       
LG        21FA31W                            109-01A 40 340        109-01A 4D 340       
LG        21FA35RX       MC-049B       6174V6006M               
LG        21Q61E          MC-99BA        6174Z-6005D            6174Z-6029A       
LG        CA-14F89W                         6174Z-8005C      6714V-6006Wเช็คก่อนแทน


LG        CA-20D19W                        BSC20-N2199               
LG        CA-20L16V2                        6174Z-8004A               
LG        CA-20L85        MC64A         154-194D               
LG        CA-21D70W                        61742-8004B               
LG        CT-21Q20E                         6174V-6006B        6174Z-6029A       
LG        CT-25Q20RE                       6174V-5003A        ของแท้ทีศูนย์ 500-600 บาท       
LG        CT-29Q20EN                       6174Z-6005U        เอามาจากแท่นเดียวกัน       
LG        FR-21FA31W    MC-019A      6174V6006E               
LG                               MC-41B        154-177B               
LG                               MC-51B        154-374A               
LG        RF21FA31W                         6174V-6006E               
LG        RF21FA31W                         6174V-6006E (CBSC-23-NO107)               
LG        RF21FB30VX                        6174V-6006E               
LG        RF-21FB50UX                       6174V-6006E               
LG        RF21FB30VX                        6174V-6006E               
LG        RF-21FB50UX                      6174V-6006E               
LG        RT21FA31W                        6174V-6006E               
LG        RT-21FB70       MC019A       6174V-6006E               
LG        RT-29FD15                          6174V-5003L        ควรใช้ของแท้       
LG        RT-44NA21                         6174Z-6400B               
                                                      6174V-6006E         6174Z-6040C
เพิ่มเติม
LG        21FS2RLX-MX   MC049C       BSC 28N2334
LG        29FG1RG-TG    CW62A        6174V-5003L
LG        29FG1RS-T1     CW62C        EBJ37038602
LG        29FS2AL-T1     CW62C        EBJ37038630
LG        29FS2AL-TG     CW62A       6174V-5003W
LG        29FS2BS-T1     CW62C        EBJ37038630
LG        29EF2RL-TR     MC-049D     6174V-5003U
LG        29FS6RL-T1     CW62C        EBJ37038603
LG        29FS6RL-TG     CW62A       6174V-5003Y

LG         CF-21F80KW

LG 21FU4BG แท่น CW81A # BSC25-N0329
21FA3RG-TH_MC-059A/B # 6174V-6006V(W)โปรดติดตามตอนต่อไป...เร็วๆนี้


LG RT-21FC97R แท่น MC049B # 6174V-6006M
*แท่น MC-019A จอนูน # 6174Z-6040C ใช้ 6174V-6006E 
  ของจอแบน แทนได้เลย ราคาถูกกว่า
*lg superslim model 29FS4BL # BSC26-N2138อัพเดตใหม่ 30 เมษา 57
  โปรดติดตามตอนต่อไป...เร็วๆนี้...

บล๊อคนี้เป็นอย่างไร

สมาชิก