วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เบอร์ Tr HorOut แบบมี Damper ใช้กับ TV 29 นิ้ว


เบอร์ Tr  HorOut  แบบไม่มี Damper  ใช้กับ TV  29 นิ้ว
                                   2SD2580 =30A
เบอร์ Tr  HorOut  แบบมี Damper  ใช้กับ TV 29 นิ้ว
ทนแรงดันได้ 1700 V            2SC5422 =15A
                                  2SC5588 =15A
                                  2SC5446 =16A
ทนแรงดันได้ 1500 V            2SC5386 =8A
                                  2SD2500 =10A
                                  2SC5587 =17A
                                  2SC5445 =20A
                                  2SD2580 =30A

เลือกเอาครับ มี Damper ทั้งหมด แต่ใช้กับจอกี่นิ้วบ้าง อันนี้คงต้องเปิด Datasheet ดู
2SC3482   Hor-Out 1,500 / 700 V. 7 A. With Damper

2SC3883   Horizontal Output 1500 / 800 V. 5 A. Damper

2SC3892A Hor-Out 1500 /600 V/ 7A Damper

2SC4742   Horizontal Output 1,500 / 800 V. 6 A. Damper

2SC4744   Hor-Out 1500 / 800 V 6 A With Damper

2SC4758   Hor-Out 1500 / 800 V 8 A With Damper

2SC4769   Hor-Out 1500 / 800 V. 7 A. 60 W. With Damper

2SC5003   Hor-Output 1,500 / 800 V. 8 A. 80 W., DAMPER

2SC5250   Hor-Out 1500 / 800 V. 8 A. ,DAMPER

2SC5339   Hor-Out 1500 / 600 V. 7 A. ,DAMPER

2SD1555   Hor-Out 1,500 / 800 V. 6 A. Damper

2SD1729   Hor-Out 1,500 / 700 V. 5 . Damper

2SD1847   H - Out w. Damper 1,500 / 700 V. 5 A.

2SD1877   Hor-Output 1500 / 800 V. 4 A. With Damper

2SD2499   Hor-Out 1500 / 600 V. 6/12 A. 50 W. With Damper

2SD2553   Hor-Output 1700 / 800 V. 8 A. With Damper

BU2508DX   Hor 1500 / 700 V. 8/15 A. 45 W. With Damper

BU2520DF   H - Output, Damper 1,500 / 800 V. 10 A.

BUH315D   H - Output, Damper 1,500 / 700 V. 6 A. Damper

BUH315DT   H - Out w. Damper 1,500 / 700 V. 7 A.

HPA72   H - Output, Damper 1,500 / 800 V. 8 A. Damper

บล๊อคนี้เป็นอย่างไร

สมาชิก